Jak IKEA zmienia Polskę?

Przedstawiamy raport, który opracowała dla nas
firma Deloitte Advisory.

A choć wpływ IKEA na rzeczywistość jest zupełnie realny, do prezentacji wyników raportu użyliśmy wirtualnej rzeczywistości, czyli filmów 360°.

Co łączy IKEA I POLSKĘ?

Na czym polega Etyczna produkcja?

Mamy dużo dobrej energii

Dlaczego warto Dołączyć do IKEA

IKEA W POLSCE

Pierwszy sklep IKEA w Polsce otworzyliśmy w 1990 roku, ale z polskimi dostawcami pracujemy już od ponad 50 lat! Od tego czasu jesteśmy istotnym elementem polskiej gospodarki – zarówno pracodawcą, jak i dostawcą mebli do wielu polskich domów.

 • 10 sklepów

 • 16 fabryk

 • 165 milionów
  złotych

  wynagrodzeń wypłaconych przez IKEA w Polsce w 2015 r.
 • 3810

  pracowników
 • 914 milionów
  złotych

  podatków zapłaconych przez IKEA
  w Polsce w 2015 r.

ZRÓWNOWAŻONE SUROWCE

Jednym z celów przyjętych w strategii IKEA jest produkowanie wszystkich naszych artykułów oraz opakowań z materiałów odnawialnych, pochodzących z recyklingu lub nadających się do ponownego przetworzenia. Jesteśmy dumni, że w 2015 roku osiągnęliśmy go w 98%.

25% drewna

w globalnej produkcji IKEA pochodzi z Polski,
z czego 66% ze zrównoważonych źródeł.
Do 2020 r. będzie to 100%

Zrównoważone surowce,
z których korzystamy, to m.in.

 • bambus
 • hiacynt wodny
 • plastik PET
  z recyklingu

100% bawełny

wykorzystywanej w naszych produktach,
pochodzi z bardziej zrównoważonych źródeł

Równowaga energetyczna

Nasze sklepy i fabryki zużywają ogromną ilość energii. Jako odpowiedzialna firma chcemy, by pochodziła ona jedynie z odnawialnych źródeł. W Polsce udało nam się to osiągnąć.

IKEA posiada w Polsce

6 farm
wiatrowych

Dzięki odnawialnym źródłom energii
wytwarzamy jej w Polsce tyle samo, ile zużywamy.

 • Nasze farmy wiatrowe
  w Polsce wytwarzają rocznie do 473 GWh energii

 • Odpowiada to średniemu zużyciu
  energii elektrycznej przez blisko 225 tys. gospodarstw domowych

 • Dzięki farmom wiatrowym zmniejszyliśmy emisję dwutlenku węgla o 450 tys. ton. To tak jakby z polskich dróg zniknęło 150 tys. samochodów

W 2017 roku IKEA rozpocznie sprzedaż
paneli fotowoltaicznych

ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA

Za globalny sukces IKEA odpowiadają setki tysięcy ludzi – naszych pracowników i podwykonawców. Dbamy o to, aby swoją pracę mogli wykonywać w jak najlepszych warunkach, za godną płacę i wspierani w indywidualnym rozwoju – bo wszyscy są wyjątkowi.

 • Minimalna stawka godzinowa w IKEA jest o 25% wyższa od ustawowej

 • W sklepach pracuje ok. 3800 osób, z czego 3000 na pełnych etatach

 • Nasze standardy zapisane są w kodeksie IWAY, dotyczącym poszanowania pracowników i środowiska

POBIERZ CAŁY RAPORT

Dowiedz się więcej o filozofii IKEA, kodeksie IWAY, bezpośrednich i pośrednich sposobach, w jakie IKEA wpływa na polską gospodarkę i o tym, dlaczego produkcja wyrobów z hiacyntu wodnego jest korzystna dla rzek w południowo-wschodniej Azji.

POBIERZ RAPORT W PDF